EL – INFINITY
HACCP
Analiza Opasnosti i Kritičnih Kontrolnih Tačaka

EL – INFINITY

razvoj i proizvodnja elektronskih uređaja za održavanje uslova u komorama sa kontrolisanom atmosferom

 • Višekanalni temperaturni merači i DataLogger-i sa RS485 interfejsom prema PC računaru. Ulazni senzori temperature, Digitalni senzori (poluprovodnički) i termoparovi K tipa. Primenjivo u HACCP standardu.
 • PC softer za prikupljanje i obradu podataka iz modula i štampanje izvestaja kada uredjaj radi u samostalnom modu.
 • Samostalni industrijski uređaj sa TFT COLOR ekranom za prikupljanje i obradu podataka iz temperaturnih modula.
 • Dozerski sistemi sa digitalnom vagom (PC softver za kontrolu i monitoring podataka).
 • Samostalni DataLogger-i temperature sa baterijskim napajanjem.
 • Uređaji za alarmiranje graničnih vrednosti zadate temperature i obaveštavanje preko SMS poruka (do 32 teperaturna ulaza).
 • Merni moduli gasova (CO2, CO, O2, O3, CH4).
 • Merni moduli u meteorologiji (brzina i ugao vetra, barometrijski pritisak, osvetljenost, temperatura, vlaga).

 

 

 

 

Pošaljite upit!

Naši klijenti

 • Institut Vinča
 • Mašinski fakultet Niš
 • KOPEX MIN LIV
 • Kvalitet a.d.
 • Oreovica a.d.