EL – INFINITY

GTC100

GTC100

 

GSM temperaturni kontroler (programator) uredjaj za temperaturnu regulaciju grejnih tela (razlicitih vrsta kotlova, etazno grejanje itd.

Izprogramirano uključenje i isključenje grejanja za svaki dan u nedelji (Ponedeljak … Nedelja).

Daljinsko uključenje i isključenje grejanja pomoću SMS komandi.

Konfiguracija uredjaja se obavlja pomoću SMS komandi i to:

  1. Podešavanje tačnog datuma i vremena
  2. Vreme uključenja i isključenja za svaki dan u nedelji
  3. Zadavanje regulisane temperature
  4. Postavljanje GSM broja za slanje alarma ukoliko temperatura nije u granicama

Poželjno je da kartica SIM za broj uredjaja bude u sistemu mreže sa korisnikom zbog smanjeja troškova ,tako da praktično nema troškova u komunikaciji sa ovim uredjajem.