EL – INFINITY

MB_GSM

Uredjaj za daljinski pristup PLC uredjajima koji u sebi imaju MODBUS protokol (moguca implementacija I drugih protokola).

Pristup PLC-u preko MODBUS komandi (upis i citanje u registre) kao u update softvera kod nekih modela npr(Danfoss-cilerski kontroleri, moguca modifikacija i za druge kontrolere).

MB_GSM

Nije potrebna internet infrastruktura (ruteri) nego prenos podataka se obavlja direktno preko CSD digitalnog prenosa.

Moguce je slanje i SMS alarma prema korisniku ukoliko nastupe alarmi (ekcesne situacije na strani PLC  kontrolera-ciler).

Jedan uredjaj se prikljucuje na RS485 paricu kontrolera, a drugi na PC stranu (tamo adakle zelimo da komuniciramo sa kontrolerom.Na PC strani se prikljucuje uredjaj preko USB porta.

Sofver za pristup PLC-u izgleda kao na slici ispod.

MB_GSM

brzina je postavljena na 19200, treba je vratiti 9600….