EL – INFINITY

Temp GSM

Temp GSM je urađaj za monitoring i slanje alarma prema korisniku u vidu SMS poruke. Sam uredjaj meri temperature u opsegu -30º do +80º C i moguce je paralelno priključiti do šesnaest temperaturnih senzora.

TempGSM-sl1

U uređaju se nalazi SIM kartica sa odgovarajućim brojem. Konfiguracija uređaja se obavlja preko SMS poruke za svaki senzor posebno. Osim konfiguracije kanala odnosno senzora (Max i Min temperatura na koji će se slati alarm… broj koji se postavlja u konfiguraciji), postavlja se i naziv stanice gde se vrši merenje temperature. Uz svaki senzor postavlja se i naziv komore (prostora gde se vrši merenje).

TempGSM-sl2

Prilikom isporuke uređaja isporučuje se i flajer sa upustvom za konfiguraciju uređaja. Konfiguracija uređaja se postavlja samo jednom u toku životnog veka uređaja. Rad uredjaja se prati i pomoću RGB signalne diode gde PLAVO – ZELENA dioda znači da su temperature u zadatim granicama, a povremeno paljenje i CRVENE diode da je neka temperatura van zadatih granica, i u tom momentu se šalje SMS na broj koji je postavljen u konfiguraciji. Slanje SMS-a se ponovlja na svaka dva sata ukoliko je temperatura i dalje kritična.

TempGSM-sl3

Alarmi se šalju korisniku na broj mobilnog telefona (koji se upisuje u konfiguraciju). Moguće je slati ALARM i na dva broja npr. Šefu hladnjače i jednom od radnika hladnjače. Sam uredjaj je smešten u PVC kutiju i pričvršćuje se samo pomoću dva zavrtnja, a senzori se priključuju na istu liniju, tako da se postavlja samo jedan kabl prema hladnjačama. Napajanje iz posebnog ispravljača spoljašnje izvedbe karakteristike 5V, 3A i priključuje se na uređaj pomoću DC činča.