EL – INFINITY

Temp GSM

Temp GSM je urađaj za monitoring i slanje alarma prema korisniku u vidu SMS poruke. Sam uredjaj meri temperature u opsegu -30º do +80º C i moguce je paralelno priključiti do šesnaest temperaturnih senzora.

TempGSM-sl1

U uređaju se nalazi SIM kartica sa odgovarajućim brojem. Konfiguracija uređaja se obavlja preko SMS poruke za svaki senzor posebno. Osim konfiguracije kanala odnosno senzora (Max i Min temperatura na koji će se slati alarm… broj koji se postavlja u konfiguraciji), postavlja se i naziv stanice gde se vrši merenje temperature. Uz svaki senzor postavlja se i naziv komore (prostora gde se vrši merenje).

TempGSM-sl2

Prilikom isporuke uređaja isporučuje se i flajer sa upustvom za konfiguraciju uređaja. Konfiguracija uređaja se postavlja samo jednom u toku životnog veka uređaja. Rad uredjaja se prati i pomoću RGB signalne diode gde PLAVO – ZELENA dioda znači da su temperature u zadatim granicama, a povremeno paljenje i CRVENE diode da je neka temperatura van zadatih granica, i u tom momentu se šalje SMS na broj koji je postavljen u konfiguraciji. Slanje SMS-a se ponovlja na svaka dva sata ukoliko je temperatura i dalje kritična.

TempGSM-sl3

Alarmi se šalju korisniku na broj mobilnog telefona (koji se upisuje u konfiguraciju). Moguće je slati ALARM i na dva broja npr. Šefu hladnjače i jednom od radnika hladnjače. Sam uredjaj je smešten u PVC kutiju i pričvršćuje se samo pomoću dva zavrtnja, a senzori se priključuju na istu liniju, tako da se postavlja samo jedan kabl prema hladnjačama. Napajanje iz posebnog ispravljača spoljašnje izvedbe karakteristike 5V, 3A i priključuje se na uređaj pomoću DC činča.

Komunikacija sa uredjajem se obavlja pomocu SMS komandi,sastavljanjem poruke i slanje na broj uredjaja (SIM kartica).

To ponekad moze da bude zamorno, tako da je u tu svrhu napravljena Android aplikacija za dati uredjaj i ona izgleda kao na slici.

Temp GSM

Potrebno je uneti lozinku tako da se prikazuje osnovni meni za rad sa uredjajem.

Temp GSM

Unos granicnih vrednosti temperatura se obavlja pritiskom na taster Gran.temperature-nazivi(unos).

Temp GSM

Provera trenutnih temperatura

Temp GSM