EL – INFINITY

Naši uređaji

Sa nama HACCP je lakši. Uz pomoć naših elektronskih uređaja održaćete sve potrebne uslove u rashladnim komorama sa kontrolisanom atmosferom i time poboljšati kvalitet svojih proizvoda i svog poslovanja.

Dataloger je samostalni uređaj (bez posredstva računara) koji vrši akviziciju (prikupljanje podataka) iz različitih senzora (broj senzora je neograničen) i upis tih istih podataka u SD karticu. Može se koristiti baterijsko napajanje i napajanje iz mreže 220V, 50Hz. Kod baterijskog napajanja, vreme rada datalogera je ograničeno kapacitetom akumulatora. Napajanje je DC 12V.

Temp Datalog je uređaj namenjen merenju i prikupljanju podataka (memorisanje podataka) vrlo primenjivo u HACCP standardu čuvanja hrane. Sadrži color displej 480×320 na kome se prikazuju trenutne temperature prostorija gde se vrši merenje. Namenjen za velike sisteme hladnjača.

Tdlog je uređaj namenjen za praćenje temperatura u auto hladnjačama koje su sastavni deo kamiona. Može pratiti i memorisati do četiri temperature , tj. senzora koji se nalaze u komorama. Mogu se pratiti kako minusne tako i plusne komore. Sam uređaj je STAND ALONE uređaj , tj samostalan , potrebno ga je samo jednom podesiti tj. proći kroz SETUP.

Temp GSM je urađaj za monitoring i slanje alarma prema korisniku u vidu SMS poruke. Sam uredjaj meri temperature u opsegu -30º do +80º C i moguce je paralelno priključiti do šesnaest temperaturnih senzora.

Min TD je uređaj koji služi za merenje i prikupljanje podataka o temperaturi merne sonde u prostoriji u kojoj vršimo merenje. Koristi se u hladnjačama, laboratorijama, kamionima, apotekama i svuda gde je potrebno meriti i beležiti temperaturu u prostoriji.

Softer AQVI uradjen je u C# 2008 programskom okruženju na DOTNET platformi. Radi na WINDOWS XP , 7 , 8. Koristi se za povezivanje različitih senzora firme EkoTerra na PC ( Akvizicija merenih podataka ). Najčešće je korišćen u HACCP sistemima kao pomoćni uređaj za praćenje temperature u komorama za skladištenje hrane. Mogu se pratiti i pozitivne i negativne temperature u komorama u opsegu od -55°C do 125°C.

Dozer Pomoću pokretnih traka se dovode u silose komponente za mešanje. Vaga meri masu komponente u zavisnosti od toga koliko se postavi željena masa (preset vrednost) pneumatski cilindar se otvara i komponenta ulazi u mešalicu.

Tc32ch modul (tridesetdvokanalni multimplekser temperature termoparova K-tip). Mogućnost merenja u širokom opsegu temperature od 0 do 1000 °C i to tridesetdva odvojena ulazna kanala (merenje 32.temperature). Unutar uredjaja je odradjena kompenzacija hladnog spoja koja utice na tacnost merenja.

GTC100 GSM temperaturni kontroler (programator) uredjaj za temperaturnu regulaciju grejnih tela (razlicitih vrsta kotlova, etazno grejanje itd.

DTMF108 – dataloger kapaciteta memorije 2GB, i RTC (časovnik realnog vremena) za akviziciju podataka od različitih tipova senzora.