EL – INFINITY

DL-ZK 100

Uredjaj za sastoji od DataLoger-a (crna kutija) i bele kutije (gasna stanica) kao na Slici 1.

U DataLoger-u se memorisu podaci od senzora koji se nalaze u beloj metalnoj kutiji koja se nalazi vani, pricvrscena na cevi koja se nalazi vertikalno u odnosu na nivo zemlje.

Dataloger se konfigurise pomocu posebnog PC softvera kao na Slici 3.Pomocu ovog softvera je moguc i prikaz u realnom vremenu.

DataLogger se sastoji od CPU jedinice , RTC(casovnik realnog vremena) i memorijske kartice SD kapaciteta do 2GB.Ovo je samostalni uredjaj (radi nezavisno od PC racunara).

Tu se memorisu podaci od senzora (koji se nalaze u beloj kutiji).Veza izmedju DataLogger-a i gasne stanice je cetvorozilnim kabla preko RS485 interfejsa.

U Dataloger ulaze i senzori za brzinu i smer vetra (Slika 2.) i prikljucuju se na strujne ulaze.

DL-ZK 100

U gasnoj stanici (bela kutija) se nalaze gasni senzori koji mere parametre vazduha, koji se doprema u kutiju uvlacenjem vazduha pomocu sistema ventilatora.

Softver za monitoring i konfiguracija (Slika 3).

Meri se Temperatura, Vlaga , Prasina(PM1,PM2.5,PM10), Ugljen monoksid,Ugljen dioksid,Ozon,Azot Dioksid,TVOC i brzina i smer vetra.

Vrednost svake od ovih velicina se kalibrise pomocu sofvera i korektivni faktori se smestaju u EEPROM memoriju DataLogger-a.

Sihronizacija datuma i vremena se takodje vrse, kao i  operacije SD karticom.

Takodje se postavlja i interval uyorkovanja (upisa u SD karticu).

U RTM moguc je i graficki prikaz u vidu osciloskopa kao na Slici 4.

DL-ZK 100

Meri se Temperatura, Vlaga , Prasina(PM1,PM2.5,PM10), Ugljen monoksid,Ugljen dioksid,Ozon,Azot Dioksid,TVOC i brzina i smer vetra.

Vrednost svake od ovih velicina se kalibrise pomocu sofvera i korektivni faktori se smestaju u EEPROM memoriju DataLogger-a.

Sihronizacija datuma i vremena se takodje vrse, kao i  operacije SD karticom.

Takodje se postavlja i interval uyorkovanja (upisa u SD karticu).

U RTM moguc je i graficki prikaz u vidu osciloskopa kao na Slici 4.

DL-ZK 100

Prikupljeni podaci se kasnije mogu analizirati graficki kao na Slici 5.

DL-ZK 100