EL – INFINITY

Min TD

Min TD je uređaj koji služi za merenje i prikupljanje podataka o temperaturi merne sonde u prostoriji u kojoj vršimo merenje.

Koristi se u hladnjačama, laboratorijama, kamionima, apotekama i svuda gde je potrebno meriti i beležiti temperaturu u prostoriji. Vrlo praktičan uređaj jer je baterijski napajan, tako da nije potrebna izrada nikakve dodatne instalacije. Jednostavno se postavi senzor i uređaj na mestu merenja. Uređaj se konfiguriše (postavljanje datuma i vremena, intervala uzorkovanja, kritičnih tačaka itd.) pomoću USB kabla i LapTopa, tada se pokrene namenski softver koji se nalazi na CD-u. Ovim softverom se takodje prenose snimljeni podaci iz uređaja na LapTop.

Katakteristike uređaja :

  • Temperaturni opseg od -30º do +60ºC
  • Temperaturni ambijent -30º do +60ºC
  • Tačnost 0.1ºC
  • Kapacitet  snimanja podataka (memorije) 16000 slogova
  • Interval uzorkovanja 10s-24h
  • Kominikacioni interfejs USB
  • Napajanje uređaja (litijumska baterija) CR2450
  • Životni vek baterije (preko godinu dana ako se koristi interval uzorkovanja 15 min).

Merni senzor izgleda ovako: