EL – INFINITY

TC32ch

Tc32ch modul (tridesetdvokanalni multimplekser temperature termoparova K-tip).

TC32ch

Mogućnost merenja u širokom opsegu temperature od 0 do 1000 °C i to tridesetdva odvojena ulazna kanala (merenje 32.temperature)

Unutar uredjaja je odradjena kompenzacija hladnog spoja koja utice na tacnost merenja.

 

Napajanje uredjaja je +12V a komunikacija prema HOST računaru je RS485 sa parametrima komunikacije 9600,1,N,8.

Ovo je multidrop komunikacija, tako da se mogu prikljuciti do 32 ovakva uredjaja.

Sama komunikacija sa modulom je jednostavna….HOST računar salje Query (kod) npr.za modul jedan CH1<CRLF>

a modul odgovara RESPONSE (odgovor)

CH1,kanal1,kanal2,………..,kanal32 <CRLF>

Npr. Odgovor izgleda ovako:

CH1,20.3,23.4,89.9,456.2,…………..,<CRLF>

Kanal1 = 20.3 °C

Kanal2 = 23.4 °C

Kanal3 = 89.9 °C itd.

TC32ch

Radi lakse manipulacije programera sa ovim modulom isporucuje se demo softver radi olaksice sa programiranjem.

TC32ch