EL – INFINITY

Temperatura u komorama

Skladištenju sirovina se posvećuje posebna pažnja jer je ono vrlo često presudno za čuvanje istih. Namirnice se skladište u svežem stanju, npr. žitarice, voće i povrće, meso i riba, mleko i jaja itd. ili prerađene (konzervisane) kao što su sušeni, sterilisani i zamrznuti proizvodi.

Temperatura je faktor koji utiče na sve promene u namirnicama pa samim tim i na održivost namirnica. Sa porastom temperature sve promene u namirnicama se intenziviraju. Sniženjem temperature tokom skladištenja usporavaju se nepoželjni procesi u namirnicama. Od temperature zavisi relativna vlažnost vazduha u skladištu.

Održavanje stalne relativne vlažnosti u skladištu je veoma važno za očuvanje dobrog kvaliteta namirnica. Relativna vlažnost potrebna za pravilno skladištenje namirnica zavisi od sadržaja vode u namirnici i od temperature na kojoj se namirnice skladište. Višak vlage u skladištu uzrokuje vlaženje namirnica i stvaranje povoljnih uslova za razvoj mikroorganizama.

Rashlađeno meso, živina i divljač se čuvaju u hladnjačama na temperaturi od 0 stepeni C i relativnoj vlažnosti vazduha od 85-90%. Trajnost mesa zavisi od niza faktora, a prvenstveno od kvaliteta, načina obrade i režima u rashladnoj komori. Čuvanje svježeg mesa može da se produži u komorama sa koncentracijom ugljen-dioksida do 20%.

Sveže voće i povrće se skladišti u hladnjačama ili komorama sa kontrolisanom gasnom atmosferom. Vreme održivosti plodova voća i povrća zavisi od niza faktora, a presudni su vrsta voća ili povrća, temperatura, sadržaj relativne vlažnosti u skladištu i cirkulacija vazduha. Kod plodova voća i povrća se tokom skladištenja odvijaju procesi disanja i transpiracije.

Za održavanje sveže ribe (10-15 dana) optimalna temperatura je od –0,5 stepeni C do -1 stepen C. Vrlo često se riba pre unošenja u rashladnu komoru rashlađuje ledom. Kod nepovoljnih uslova skladištenja ribe može doći do naglog razmnožavanja bakterija koje čine osnovnu mikrofloru ribe (u škrgama, crevima).

Sveža jaja se mogu čuvati na temperaturi od -1,5 stepena C do 0 stepeni C pri relativnoj vlažnosti vazduha od 85% do 90%, a u hladnjači nekoliko meseci. Za skladištenje jaja je neophodno održavati temperaturu i relativnu vlažnost vazduha konstantnim kako ne bi došlo do gubitka na masi. Promjene u kvalitetu jaja nastaju posle oko 4 meseca skladištenja. Te promene se manifestuju kao opadanje zapreminske mase usled isparavanja vode i povećanja vazdušne komore, promjena boje ljuske, povećana količina retkog belanceta, hemijski proces razgradnje belanceta i žumanceta itd.

Ovo su samo neki od primera važnosti u kakvim uslovima se skladište namirnice a mi ćemo vam pomoći da te uslove ispunjavate uvek kako bi svojim mušterijama pružili najbolji mogući proizvod.